კივი

We are satisfying the Demand for Healthful Fruits & Vegetables.

"გემუანი" - ს კივის ბაღი

უამრავი სხვადასხვა აზრი არსებობს და ერთ-ერთის თანახმად, საქართველოში ყველაზე "გემრიელი" რეგიონი სამეგრელოა. მართლაც, რომ ყველა მკვიდრი აუცილებლად დაადასტურებს, რომ უგემრიელესი ხილი...

მოსავლის აღება

ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში კივი მზად არის დასაკრეფად და სხვა შემოდგომის ხილისგან განსხვავებით, ის უფრო ხანგრძლივად ინახება. მნიშვნელოვანია სწორად განისაზღვროს მოსავლის ...

კივის შესახებ

კივის წინამორბედი არის ჩინური სინენსი (“ჩინური ხურტკმელი”), რომელიც აქტინიდიის სახეობაა და როგორც ყვველა აქტინიდია, წარმოადგენს ხისებრ ლიანას. დღევანდელი კივი ახალი ზელანდიელი მკვლ...

This webpage was made possible with support from the American people delivered through the U.S. Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Gemuani Ltd and do not necessarily reflect the opinion of USAID or the U.S. Government.

USAID